Chestionar privind Programul de Dezvoltare in domeniul curateniei în România 2017

 

 

Chestionar privind Programul de Dezvoltare in domeniul curateniei în România 2017

 

În contextul demersurilor inițiate de către Asociatia Operatorilor si Prestatorilor din Industria Serviciilor de Curatenie si Conexe  pentru domeniul  curatenie/ igienizare/dezinfectie/dezinsectie/deratizare, avand la baza obiectivele de dezvoltare durabila ale Organizatie Mondiale a Sanatatii, va solicitam sprijinul si va rugam sa ne raspundenti intrebarilor de mai jos pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a sectorului, identificarea nevoilor pentru a fi abordate prin Programul de Dezvoltare 2017.

 

Obiective:

 • Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in curatenie/igienizare/dezinfectie;
 • Cresterea competitivitatii tuturor tipurilor de procese, activitati, actiuni ce tin de domeniul curatenie si promovarea tehnologiilor inovatoare, a solutiilor sustenabile, ecologice, biodegradabile pentru o dezvoltare durabila;
 • Trasabilitate in industria de curatenie, ciclul de viata al produselor si proceselor de curatenie;
 • Promovarea organizarii activitatilor de curatenie, inclusiv a sectoarelor de productie si comercializare a produselor si serviciilor de curatenie, evaluarea si gestionarea riscurilor;
 • Promovarea utilizarii eficiente a resurselor ( apa, aer, sol) si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si rezistenta la schimbarile climatice, consolidarea ecosistemelor;
 • Promovarea utilizarii eficiente a resursei umane prin incluziune sociala, reducerea saraciei si a dezvoltarii economice;
 • Date de identificare respondent: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Vă rugăm să ne precizați ce structură asociativă reprezentați:
  • Producator de detergenti 
  • Importator de detergenti 
  • Importator de echipamente de curatenie ( masini de spalat pavimentul, aspiratoare, etc.)
  • Producator de articole din hartie ( hartie igienica, hartie de ambalat, prosoape din hartie, etc)
  • Importator de articole din hartie ( hartie igienica, hartie de ambalat, prosoape din hartie, etc.)
  • Producator de articole din polietilena ( saci de menaj, canistre, flacoane, pahare, farfurii, tacamuri, caserole de unica folosinta, ustensile de curatenie,etc.)
  • Importator de articole din polietilena ( saci de menaj, canistre, flacoane, pahare, farfurii, tacamuri, caserole de unica folosinta,ustensile de curatenie, )
  • Producator de articole de curatenie din material textile ( lavete, mopuri, prosoape, etc.)
  • Importator de articole de curatenie din material textile ( lavete, mopuri, prosoape, etc.)
  • Importator/Producator de masini de spalat vase
  • Importator/Producator de masini de spalat rufe
  • Prestatori de servicii de curatenie
  • Producator de articole de protectie a muncii ( salopete, manusi, combinezoane,etc)
  • Importator de articole de protectie a muncii (salopete, manusi, combinezoane,etc.)
  • Altele…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Vă rugăm să ne precizați care este disponibilitatea dumneavoastra de a participa activ in Programul de Dezvoltare in domeniului curateniei 2017.
 • Membru activ AOPISCC 
 • Participant in cadrul grupului de lucru 
 • Independent 
 • Alta forma de implicare:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Va rugam sa ne transmiteti punctul de vedere cu privire la conditiile generale aplicate masurilor de dezvoltare :

 

Suprafaţa Romaniei este de 238.391 km2 şi cuprinde: 61,3% teren agricol (cca. 14,6 mil. ha, din care 64,2% teren arabil, 32,9 % păşuni şi fâneţe naturale şi 2,7% plantaţii de pomi şi vie); 28,3% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră; 10,4% suprafaţa construită a localităţilor, ape, drumuri, căi ferate şi terenuri neproductive (INS Tempo Online, 2012).

Din suprafaţa totală a ţării, circa 87,1% reprezintă spaţiul rural (conform definiției din legislația națională) format din comune, ca unități administrativ teritoriale împreună cu satele componente, iar pe acest teritoriu locuia 45,0% din populația României în anul 2012.

Repartizarea pe zone geografice este echilibrată: 33% zona de câmpie (până la 300 m altitudine), 37% zona colinară (300-1000 m) şi 30% zona montană (peste 1000 m altitudine).

Conform Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale Statistice (NUTS) structura teritorială a României, asimilabilă NUTS, este:

 • NUTS I: România;
 • NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,67 mil. locuitori pe regiune;
 • NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ-teritorială a ţării;
 • NUTS IV: nu se folosește[1], deoarece încă nu s-au realizat asocieri de unităţi teritoriale;
 • NUTS V: 320 municipii și orașe, 2.861 comune cu 12.957 de sate (Anuarul statistic, 2012).

 

 

3.1) Identificarea tuturor agentilor economici activi si repartizarea acestora pe regiuni conform Nomenclatorului Unitatilor Teritoriale Statistice (NUTS):  Obiectivul general al acestei masuri este de a aduce valoarea adăugată reală și de a îmbunătăți calitatea Programului de Dezvoltare si de a furniza judecati de valoare si recomandari privind aspectele programei, de catre experti independent de cei implicati in program. ( Va rugam sa bifati regiunea unde sunteti arondat ca agent economic activ- Sediu social si Punct de lucru)

 

– Regiunea Nord-Vest- 42, 33%,

– Centru- 45, 00%,  

–  Nord-Est-29,33%

–  Sud-Est-37,67%  

 • Sud –Muntenia-39,33% 
 • Sud- Vest Oltenia-35,67% 
 • Vest-52% 
 • Bucuresti-Ilfov-113% 

 

Pentru mai multe puncte de lucru:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

3.2) Care este opinia dumneavoastra cu privire la indicatorii relevanti pentru Programul de Dezvoltare in domeniul curateniei ?

 • Evaluarea necesitatilor
 • Rata de ocupare a populatiei pe activitate economica ( populatie, structura pe varste, rata somajului) 
 • Stimularea productiei si cresterea ratei dezvoltarii activitatii independente, crearea de noi IMM-uri cu activitati de curatenie 
 • Populatie, Teritoriu si PIB/cap de locuitor- potential de dezvoltare in zona rurala
 • Structura populatiei ocupate pe sectoare la nivel national ( zona rurala, zona urbana )
 • Rata de abandon scolar 
 • Înfiintarea centrelor de instruire cu profil curatenie/igiena/dezinfectie pentru imbunatatirea proceselor, reducerea riscurile si asumarea responsabilitatii celor direct implicati, crearea de noi locuri de munca 
 • Migratia neta, stabilitate la locul de munca, crearea de locuinte de serviciu, eradicarea saraciei 
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a productivității 
 • Aria de raspandire a tehnologiei, inovatiei specifice domeniului curatenie. Ponderea in mediul urban si rural 
 • Numarul de companii care activeaza in domeniul curatenie (importatori, distribuitori, producatori, prestatori) si potentialul de crestere economica 
 • Utilizarea produselor ecologice si rolul agentului economic prestator de servicii de curatenie in contextul dezvoltarii agriculturii ecologice 
 • Cresterea valorii adaugate prin inovatie, sustenabilitate 
 • Disponibilitatea unei piete aflata in plina dezvoltare, care ar putea fi exploatata controlat 
 • Alti indicatori pe care ii considerati relevanti in Programul National de Dezvoltare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Cat de importante sunt programele de informare, constientizare acordate prin Programul de Dezvoltare agentilor economici la nivel teritorial si atentia asupra potentialului de dezvoltare economica, impactul asupra mediului ?
 • Putin important 
 • Foarte important 
 • Doresc sa particip activ in programul de informare si constientizare 
 • Nu sunt interesat 

 

 1. Cum evaluati cresterea economica prin contributia domeniului curatenie, avand in vedere urmatoarele:

5.1″Creșterea cererii internaționale pentru locații turistice curate si caracterizate de posibilitatea practicării ecoturismului (cu specific cultural și de mediu), produse de curatenie ecologice, practici de curatenie sustenbile”.

 

 • Putin important:
 • Foarte important 
 • Doresc sa particip activ in programul “achizitii verzi” 
 • Nu sunt interesat 

 

Va rugam motivati………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2 Dezvoltarea centrelor de informare in domeniul curatenie/igiena/dezinfectie/mediu/sanatate pentru obținerea unei surse de venituri alternative, sau crearea de noi locuri de munca, eliminarea abandonului scolar, eradicarea saraciei, incluziune sociala, locuinte de serviciu. Creșterea eficienței actorilor locali ca rezultat al sprijinului acordat prin Programul de Dezvoltare.

 

 • Putin important 
 • Foarte important 
 • Doresc sa particip activ in programul “ Informare si constientizare in domeniul curateniei” 
 • Nu sunt interesat 

 

Va rugam motivati………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.3 Cum apreciati gradul de  conștientizare  în rândul consumatorilor de la nivel local cu privire la conexiunea existentă între produsele de curatenie, starea mediului și starea de sănătate?

 

 • Scazut 
 • Mediu 
 • Crescut 
 • Nu sunt interesat 

 

 

 • 5.4. Cum apreciati cererea consumatorilor pentru dezvoltarea educației “Scoala de 7 stele” privind produsele de curatenie, sănătatea și de mediu, sprijin real prin Programul de Dezvoltare in reducerea abandonului scolar timpuriu si infrastructura sociala?

 

 • Foarte important 
 • Putin important 
 • Deloc 
 • Doresc sa particip activ la toate programele de dezvoltare a educatiei Scoala de 7 stele privind produsele si serviciile de curatenie  

 

5.5. Cum evaluati importanta produsului de curatenie/igiena/dezinfectie/dezinsectie/deratizare si a prestatorului de servicii de curatenie in contextul “impactul asupra calitatii aerului, managementul deseului, managementul apei potabile, managementul apei de imbaiere si a apei uzate, calitatea terenului agricol” ?

 

 • Foarte important 
 • Putin important 
 • Deloc 
 • Doresc sa particip activ la toate programele de dezvoltare a educatiei privind impactul asupra mediului  

 

Se considera că informațiile furnizate reprezinta suportul oferit cu privire la modul în care vor fi abordate etapele pentru a îmbunătăți calitatea Planului de Dezvoltare 2017.

 • Suportul de pregătire si implicare prin consolidarea capacității actorilor locali, modul în care principalele categorii de actori cheie interesaţi vor fi identificaţi și implicaţi.

 

 • Sprijin în etapa de elaborare sau promovarea unei analize exacte a nevoilor de inovare și a posibilelor motoare de dezvoltare la nivel local, cu stabilirea de obiective și indicatori clari, construirea unui sistem simplu de monitorizare și auto-evaluare a propriilor sale activități încă de la început.

 

Definirea zonele eligibile și populația zonei cu potential, colectarea de indicatori și informații (completarea datelor cantitative de bază, cu o evaluare calitativă și studii de caz), pentru a asigura o monitorizare adecvată a activităților.

 

 

Alte propuneri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data completarii….

Reprezentat autorizat

….

 

 

Promovam inovatia, sustinem educatia!